Triedenie štrkopieskov a predaj kameniva

TRIEDENIE ŠTRKOPIESKOV

Predaj kameniva


Spoločnosť vybudovala a dala do prevádzky triedičku štrkopieskov, ktorá sa nachádza v blízkosti jej sídla, v katastrálnom území Jur nad Hronom. Triedička je využívaná na výrobu kameniva pre vlastnú betonárku aj na triedenie jednotlivých frakcií. Tieto frakcie sú ponúkané na predaj.

Galéria