Stavebná činnosť

STAVEBNÁ ČINNOSŤ


Pozostáva z výstavby rodinných domov na kľúč, výstavby bytoviek, viacúčelových priemyselných objektov, administratívnych budov, obchodných domov, zdravotných stredísk, výstavby inžinierskych stavieb, kanalizácii a vodovodov, ako i plynovodov, regulačných staníc a rekonštrukcii skládok TKO.

Galéria