Predaj betónu a debniacich tvárnic

PREDAJ BETÓNU A DEBNIACICH TVÁRNIC


V roku 2002 spoločnosť Zlatner s.r.o. sprevádzkovala svoju vlastnú betonárku na výrobu betónových zmesí a betónu. Vďaka vlastnej betonárke zabezpečujeme výrobu transportného betónu, jeho dopravu, ako i nakládku a vykládku. V roku 2009 sme zaviedli ďalšie inovatívne technológie slúžiace pre výrobu betónových debniacich tvárnic.

Vyrábame nasledovné druhy betónu
C 12/15 C 16/20 C 20/25
C 25/30 C 30/37 V-C 25/30
CB-III Poter C 20/25 Poter C 25/30


Galéria