O nás

O nás


Spoločnosť vznikla dňa 27. 10. 1994 zápisom do Obchodného registra, vedeného Okresným súdom Nitra, ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Bezprostredným predchodcom spoločnosti bola stavebná činnosť jedného z jej zakladajúcich spoločníkov, a to činnosť vykonávaná na základe živnostenských oprávnení Ladislava Zlatnera, v oblasti stavebníctva. Z dôvodu zväčšenia dopytu po jeho činnosti sa práve tento spoločník rozhodol v roku 1994 založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Prvotná myšlienka pri vzniku v roku 1994 bola zameraná na vytvorenie rodinného podniku v oblasti stavebníctva, ktorý by v regióne vytvoril stabilné pracovné miesta a prispel tak k rozvoju stavebnej činnosti Levického okresu.


Prevažujúcou činnosťou spoločnosti v momente jeho vzniku bola stavebná činnosť, a to konkrétne výstavba rodinných domov na kľúč, výstavba bytoviek, viacúčelových priemyselných objektov, administratívnych budov, obchodných domov a zdravotných stredísk. Na základe rastúcich požiadaviek zo strany klientov a odberateľov sa činnosť rozšírila o výrobu a predaj betónu, triedeného štrku, debniacich betónových tvárnic, stolársku výrobu, výrobu plastových a euro okien, výstavbu inžinierskych stavieb, kanalizácií a vodovodov, plynovodov a regulačných staníc, rekonštrukciu skládok TKO a pod.

V roku 2008 sa vďaka dotácii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uskutočnil nákup nového strojového vybavenia, ako sú napríklad linky na výrobu drevených eurookien, linky na výrobu plastových okien a dverí, kotúčová píla na drevo, sušička na drevo, triedička na výrobu štrkopiesku, stroj na výrobu debniacich tvárnic, mostový žeriav pre zámočnícku dielňu a betonáreň na výrobu transportného betónu.

Hlavné činnosti spoločnosti


Hlavnou činnosťou výrobného úseku je stavebná činnosť, pozostávajúca z výstavby rodinných domov na kľúč, výstavby bytoviek, viacúčelových priemyselných objektov, administratívnych budov, obchodných domov, zdravotných stredísk, výstavby inžinierskych stavieb, kanalizácii a vodovodov, ako i plynovodov, regulačných staníc a rekonštrukcii skládok TKO.

V rámci rozšírenia svojej stavebnej činnosti sprevádzkovala spoločnosť v roku 2002 vlastnú betonárku na výrobu betónových zmesí a betónu. Vďaka vlastnej betonárke zabezpečuje výrobu transportného betónu, jeho dopravu, ako i nakládku a vykládku. V súčasnosti technologické kapacity umožňujú výrobu nasledovných druhov betónu: C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, V-C 25/30, CB-III, Poter C 20/25, Poter C 25/30. V roku 2009 bol spoločnosti schválený projekt na zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie do výroby, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Predmetom projektu bol nákup inovatívnej technológie na výrobu betónových debniacich tvárnic, komplexnej technológie na výrobu drevených okien, technológie na výrobu plastových okien.

V rámci stolárskej činnosti spoločnosť vyrába nábytok (interiér a exteriér). Na túto činnosť si zaobstarala mechanizmy na spracovanie dreva, akými sú kotúčová píla, či sušička na drevo.
Na základe narastajúcich požiadaviek zákazníkov zaradila spoločnosť do svojej činnosti v roku 2008 aj stolársku výrobu, výrobu plastových- a eurookien a dverí, pričom okná a dvere vyrába v dvoch základných profilových systémoch, a to Salamander a Euro-okná. V rámci svojej činnosti zákazníkovi dodáva konečný produkt, vybavený podľa požiadaviek zákazníka parapetami, žalúziami, sieťkami proti hmyzu, murárskych vysprávok, ako i servisu v podobe montáže/demontáže a likvidácie odpadu. Na tento druh činnosti využíva spoločnosť vlastné linky na výrobu drevených eurookien a linky na výrobu plastových okien a dverí a táto činnosť slúži najmä na výstavbu vlastných zákaziek.

Spoločnosť taktiež vybudovala a dala do prevádzky triedičku štrkopieskov, ktorá sa nachádza v blízkosti jeho sídla, v katastrálnom území Jur nad Hronom. Predkladateľ plánu využíva triedičku ako na výrobu kameniva pre vlastnú betonárku tak aj na triedenie jednotlivých frakcií ktoré následne predáva.

Spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti zapožičania (prenájmu) dopravných strojov, náradia, nástrojov a príslušenstva v profesionálnej kvalite. Samozrejmosťou je zabezpečenie plného servisu, odborné poradenstvo, inštruktáž a v neposlednom rade aj predaj za trhovo relevantné ceny. Spoločnosť je vlastníkom nákladných automobilov, automobilov na prepravu transportného betónu, náradia a stavebnej mechanizácie, ktorú prenajíma a využíva pre vlastnú stavebnú činnosť. Medzi najdôležitejšie vozidlá zaradujeme Tatra, Liaz, Avia, JCB, UNC, JCB kladivo, vibračný valec, Plošina, Žeriav a UDS.

Organizačná štruktúra spoločnosti


Ladislav Zlatner - konateľ 0903 442 402

Ing. Marcel Šabík - rozpočtár 0911 279 873

Ing. Ivan Šimonik - ekonóm 0903 753 501

Mgr. Alžbeta Szamotná – účtovníčka 0911 640 301

Anna Bónová – vedúca dopravy 0911 831 760

Jozef Slušný – skladník , zásobovač 0911 609 054

Csaba Nagy – skladník zásobovač 0915 516 438

Ing. Alfréd Török - vedúci zámočníkov 0911 831 762

Helena Mertanová - vedúca stolárov 0911 640 302

Ing. Branislav Zlatner – stavbyvedúci 0903 609 053

Ing. Vladimír Jakab - stavbyvedúci, rozpočtár 0903 623 713